Cena, kterou zaplatíš

…je kniha, která by se stejně dobře mohla nazývat „Kolik jsi ochoten zaplatit?“.

A pozor, nemám na mysli cenu finanční – jako mág Šimon.

„…přinesl jim peníze se slovy: „Dejte i mně tu moc…“ (Sk. 8:18)

Protože tohle je cena mnohem vyšší. Doslova boj o Krista a o život.

Najednou vidím ten markantní rozdíl mezi křesťanstvím (v náboženské svobodě) a křesťanstvím (kde za víru v Krista platíš odnětím nejen svobody, ale i života).

Jen si představte ten rozdíl. Modlíme se za lidi, hrajeme jim písně i chvály, kážeme, zveme na setkání, svědčíme jim, rozdáváme literaturu a Bible… a často jsou odpovědi: „Jsem ateista… Ještě si to rozmyslím… Ne, děkuji, Krista nehledám… Ještě si chci užít života, možná až budu starý…“

A tady je muslim, který se dostane do blízkosti křesťana, je zasažen jeho životem (s odrazem Ježíše), doslova z něho oklikami tahá rozumy (protože křesťan moc nemluví), a když už sám uvěří, musí splnit určité podmínky, než mu křesťan vůbec nechá nahlédnout do evangelií.

Vnímáte ten rozdíl? 
Jedněm je přinesen Kristus na zlatém podnose až pod nos a oni často ohrnují nos.

Druhým je dávkován po kouskách a oni po Něm dychtí a touží za cenu obětí.

Připomíná mi to verš ze Zachariáše 8:23 „Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se stane, že deset mužů z národů všech jazyků se chytí, ano, chytnou se Judejce za cíp roucha a řeknou: Půjdeme s vámi, protože jsme slyšeli, že je s vámi Bůh.“

Protože až se něco podobného bude dít tady, že půjde křesťan a lidi ho budou tahat za triko: „Hej, člověče, já a mí kámoši půjdem s tebou, slyšeli jsme, že je s tebou Bůh…“ pak to bude něco.

Tento příběh hledání a domáhání se práv (křtu, večeře Páně…), letitá vytrvalost, odhodlání… Páni, opravdu mě dostal.

Žiješ ve svobodné zemi? Nezažil jsi pronásledování pro Krista? Pak si knihu určitě přečti. Tvoje vděčnost mnohonásobně vzroste.

Leave a Reply