Do celého světa…

Kdo by neznal tohle slovo, které nám Ježíš dal těsně předtím, než odešel:

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
My jsme dnes dnes nešli do celého světa v plném slova smyslu, ale Evangelium se kázalo a to ve Světě.

(Svět, se nazývá jeden z krásných sálů hotelu Clarion v Českých Budějovicích).

Naše parta CZcz byla pozvána Nadějí zahrát (na jejich akci). A to my zas rádi hrajeme. 🙂
Bereme jen malou aparaturu, takže balení netrvá tak dlouho a taky je nás na to docela dost.

V Gomelu….vlastně v Clarionu jsme za chvilku. Vláďa a Tomáš nám pomáhají vynést věci do schodů, které vedou do velikánské chodby. Odbočíte vlevo a jste ve Světě. 🙂

Moc příjemný sál se zabudovaným aparátem pro mluvčí. Krásné židle. Klimatizace…
Během chvíle máme sestavené bicí a aparaturu.

Zvučíme a do sálu pomalu proudí lidé. Máváme si vzájemně se známými tvářemi.
Přitočila se k nám Andrea, která má překládat z angličtiny. Přemáhá jí tréma a tak se společně modlíme jak za ni, tak za zdar celé téhle akce.

Jsme nazvučení, připravení…už jen čekáme na pokyn. Kazatel se ještě domlouvá s překladatelkou.

   

Tomáš na nás mává ze zadní části sálu a ukazuje 5 prstů. Aha, tak ještě máme 5 minut počkat.
Kaaj potichu hraje první akordy „Rain down“ (ostatně jako vždy, když už ho svrbí prsty) a s Martinem po sobě šibalsky pokukují.

A je to tu. Tomáš zahajuje dnešní akci.

   

Hraje se nám moc dobře. Spousta známých tváří, mnozí znají tyhle písně a chválí s námi. Díky Ifce máme i pár fotek z doby během hraní. V sále vidím asi tak 6 neznámých lidí, jinak je tu spousta křesťanů z různých denominací.

                     

A je čas uvést kazatele.

Z kázání:

                     

Je to klasický evangelista. Jasné jednoduché poselství evangelia. Spousta svědectví o zázračných uzdraveních. Výzva k vydání života Kristu…

Mark mluví o pokrevním poutu. „Přirozenost hříchu, stejně jako DNA pochází od otce.“ Rozumím, že chce vysvětlit, jak důležitá byla u Ježíšova zrození role otce. Ale když znovu opakuje…

…úplně vidím Ifku za kazatelnou, jak nám poutavě vysvětluje zrození života a tu úžasnou akci, vznik DNA. V buňkách máme dvě sady chromozómů, jednu z nich jsme zdědili od otce a druhou od matky. Ale to byla (řekněme) jen drobná nepřesnost. Jsou tu důležitější věci, které je třeba slyšet.

Líbilo se mi jak nám Mark přiblížil vykoupení.

   

A jedno velké moudro nakonec.

Leave a Reply