Nebe je. Opravdu?

heaven_sNo jasně, že je. 🙂
O tom není pochyb.
Víte, ale ke knížkám s tématem NEBE, jakože byl jsem v nebi, nebo vrátila jsem se z nebe, případně – vím, jak nebe opravdu vypadá… jsem (mírně řečeno) zdrženlivá.
Tím ovšem nechci zpochybňovat žádné ze svědectví lidí, kteří zakusili klinickou smrt. Často jsou opravdu poutavě sepsaná a pro mnohé lidi je to veliké povzbuzení.

knihy

Vlastně si občas tyhle knihy ráda přečtu. Ovšem jsem k nim v kritice přísnější než k jakémukoli jinému žánru. Pokud mi během čtení vyvstane příliš zádrhelů typu „Ale v Bibli je to přece jinak“, většinou se pro mě tyto knihy stanou spíše čtivým příběhem než svědectvím.
A navíc…Ano, navštívit nebe je něco fantastického, ale na druhou stranu to ještě není záruka toho, že člověk bude roky poté žít jako „anděl“ 😉 a stane se imunním proti hříchu. I tito šťastlivci musí běžet svůj životní běh víry až do cíle, stejně jako my ostatní.

heavenDocela dlouho jsem se ochomýtala kolem knihy „Nebe opravdu je“, ač o ní přede mnou už několik lidí doslova básnilo.
Mám? Nemám? Tak jo…
Otevírám (tak trochu s napětím) knihu s malým klučinou na žluté titulce.

Už první řádky mě přesvědčily, že čtení to bude nenáročné, spíše oddechové (po stránce slohové). Taky jsem hned po jejím prvním otevření zhltla najednou celou půlku.
Máte-li více času (třeba teď o prázdninách), myslím, že je možné tuto knihu přečíst v jednom zátahu, aniž by se vám zavařil mozek. 🙂

A můj názor na obsah? Jedním slovem?
„Roztomilý.“
Hlavně asi proto, že jde o vyprávění otce, který se snaží věrně reprodukovat myšlenky a slova svého malého synka.

Přesvědčila mě kniha?
Vskutku zní věrohodně.
Ale to si asi musí po přečtení zhodnotit každý sám. 😉

Překvapilo mě něco?
Vyvstaly mi tři nezodpovězené otázky. Jak jsem výše zmínila, vždycky tahle svědectví filtruju přes Bibli. Jde o tři věci, které žel v Bibli doslovně nenajdete. A tak buď máme my, tady na zemi, zkreslenou představu, protože někdo vyřkl pravděpodobnou doktrínu, ke které se kloníme. Nebo se zmýlil malý Burpo. 🙂 Kdo ví?
Jednou se to dozvíme. 🙂

Tak co že mi to vrtalo hlavou?
1) „značkovače“
Malý Burpo viděl na rukou a nohou Ježíše rány po hřebech. To je v pořádku.
Viděl je na dlaních. A to je to. Ano, běžně se říká (i zobrazuje), že rány měl (má) Ježíš v dlaních, ale někteří historikové, lékaři…říkají, že kdyby člověk visel přibitý za dlaně, spadl by. Váhou by se dlaň protrhla. Proto se prý křižovalo, tedy přibíjelo za zápěstí.
Ale žádnou dobovou fotografii nemáme, takže…jen domněnka. 😉

stigmata (viz >>)

2) muži a ženy v nebi
Colton viděl v nebi lidi. To je v pořádku. Viděl dokonce bitvu, kde muži bojovali v první linii a ženy s dětmi byly v bezpečí.
A to mi vrtá hlavou. Říká se, že v nebi nebude rozdíl mezi mužem a ženou. Budeme jako andělé.

Ježíš jim však odpověděl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ale ti, kteří jsou hodni dosáhnout onoho věku a vzkříšení z mrtvých, se nebudou ženit ani vdávat. Nebudou už totiž ani moci zemřít, neboť jsou rovni andělům. A jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení. (Lk. 20: 34-36)
Jsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost…(1.Kor.15:40,51-54)

Je pravda, že jsem nenašla v Bibli úplně jasně, že by se v nebi lidé nedělili na muže a ženy. Spíš jsem to měla tak nějak zafixováno z různých kázání a vytvořila si představu „bezpohlavních“ nebeských obyvatel podobných andělům (kteří jsou, aspoň myslím, bezpohlavní).
Těžko říct, jak to skutečně je. Možná si špatně vykládáme fakta z Bible? Možná se návštěvníkům ze země zjevují „nebešťané“ více lidští, aby nebyli zmatení? Možná je všechno jinak? 🙂
Minimálně Colton potvrzuje část těchto veršů „jsou rovni andělům“, protože prý v nebi lidé mají křídla. Uvidíme. 😉

3) Ježíš má zelenomodré oči
Mno. Tak to mě překvapilo. Vždycky si s manželem tak trochu děláme legraci, když se v nějakém filmu či klipu objeví Ježíš s árijskými rysy. „Jasně! Blonďák s modrýma očima, typický žid.“ 😉
A teď nám tu Colton předkládá spíše oči olašského Róma než typického čistokrevného Žida s dlouhým rodokmenem.

zid-modreoci (viz >>)

Jak zmiňuji výše, v Bibli nic podrobného nečteme. Můžeme se jen domnívat, že lze u Ježíše (alespoň v době, kdy chodil po zemi) očekávat hnědé, spíše tmavé oči.
Jenže v nebi (o tom jsem přesvědčená) všechno hýří barvami a víme, že jeho oči planou.

Zvedl jsem oči a hle, spatřil jsem jakéhosi muže oděného plátnem a přepásaného na bocích pásem z ryzího zlata. Tělo měl jako z chrysolitu, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako třpyt leštěného bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů. (Dan.10:5-6)
…Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh a jeho oči jako plamen ohně. Jeho nohy byly podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. (Zj.1:13-15)
Totoť praví Syn Boží, jenž má oči jako plamen ohně, a nohy jeho podobné jsou mosazi… (Zj.2:18)
A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, a ten spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně … (Zj.19:11-12)

akiane-kramarik(Akiane Kramarik – její obraz Ježíše jako jediný odpovídá Coltnovým vzpomínkám
https://www.youtube.com/watch?v=49wut32Cguw
https://www.youtube.com/watch?v=o6HLg2XUFOg
)

Bezpochyby jsou jeho oči výrazné, doslova nepřehlédnutelné a taky se může jejich barva (v nebi) měnit v různých škálách (proč ne?).
Ale i to je jen domněnka. 😉

Takže?
Takže nemohu Biblí vyvrátit Coltnův příběh. A ve skutečnosti mě to těší, že jsem v knize nenašla žádný doočíbijící rozpor s Biblí. Člověk si rád přečte knihu, která má za cíl především povzbudit (ne jen vzbudit senzaci).
Takže závěrem…
PŘÍJEMNÉ ČTENÍ NA LETNÍ DNY.
POŘIĎTE SI JI.
Mohu jen doporučit.

A co na závěr?
Po přečtení mě napadlo: „Kolik je dnes Coltnovi? Asi 15 let. Je z něj teď vzdorovitý puberťák nebo je stále Bohu na dosah?“
Podívejte se sami 🙂
video1

https://www.youtube.com/watch?v=3ClOXe6qBYY

https://www.youtube.com/watch?v=W7V6gdpYuUQ

 

3 Responses to “Nebe je. Opravdu?”

 • MartinQ:

  Ahoj, tak to je dobrý, zrovna minulý týden půjčila švagrová mé manželce brožurku na podobné téma, nebyla to brožura zde recenzovaná. K tématu oné knížečky jsem se manželce vyjádřil podobně jako Ty v blogu. Plně se Zdes ztotožňuji s Tvými myšlenkami ohledně důvěryhodnosti těchto svědectví. Myslím, že zejména tyto knížečky je nutné porovnávat s tím, co o Nebi píše Bible. Lidská mysl a fantazie holt někdy používají svoje zvláštní cestičky, kterým nerozumíme – to však neznamená, že je to zákonitě špatně. No dost o tom, jenom mě poobavilo, že přibližně ve stejné době jsme doma probírali také toto téma jen v jiné grafické a textové podobě 🙂

 • zdes:

  Tak to je dobrý. 😀 (krásně načasováno)
  Já myslím, že je to tak, že my (tady na zemi) jsme stále dost omezení v představách (Bůh pro nás připravil něco, co je nad naše nejbujnější sny – 1.Kor.2:9 „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani na lidské srdce nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují“) a ti, kdo to přece zahlídli, nebo tam pobyli, zas nemají dost slov ani dost pastelek, aby to mohli skutečně popsat. Takže to pro všechny stejně bude milý překvapení. 🙂

 • Před prázdninami jsem si tuto knížku zakoupila v církvi. A dobře načasováno! Terezka jednoho večera plakala, že se bojí, že umře tatínek, maminka, ona … (ačkoliv si o Bohu povídáme často, pravidelně se modlíme a čteme Bibli). Tak jsme začaly číst tuto knížku … Přečetly jsme ji za několik večerů před spaním, doslova jsme jí „zhltly “ . Moc nás povzbudila! Mohu také doporučit! 🙂

  Přeji krásný a požehnaný den!
  Vladimíra Pomahačová

Leave a Reply