Romantická láska

aneb Jak používat hlavu v záležitostech srdce

Říkám si, že v dnešní době, kdy se snad ve všem stírá hranice mezi dobrým a zlým, je kniha Dr. Jamese Dobsona jak pěst na oko 🙂

Žádná líbivá a opatrná omáčka na úvod, abyste si snad špatně nevyložili následující slova a nedotklo se to vašeho odstínu pleti nebo vnitřního nastavení, či politického rozpoložení… 

Dr. James jde přímo k jádru pudla. (Bude to hlavně tím, že knihu psal v době, která nebyla snad ještě tolik vypjatá jako dnes.)

Velmi jasně a nekompromisně ukazuje rozdíl mezi „zaláskováním“ a skutečnou láskou. Rozdíl, který nasměruje vaše budoucí soužití.

Velmi přesně vystihuje dobu, kdy se jedinec zamiluje do druhé osoby a (přestože to vypadá hrozně romanticky) jde o velmi sobecký stav. Já chci být s ní / s ním. Já chci uspokojit svou potřebu. Já chci cítit to tetelení uvnitř, když je ten druhý nablízku… 

Zatímco láska (jak už staletí můžeme číst v Knize knih) je především nesobecká, vytrvalá, odpouštějící… však víte.

Logika sama nám potvrdí, že vztah založený na lásce (kdy je mi ten druhý přednější) má naději na doživotní manželství mnohem více než vztah založený na romantické lásce trvající jen omezenou dobu, kdy po jejím vyprchání se často manželství rozplyne stejně jako ten růžový obláček, který dvojici zahaloval během úvodní doby zaláskování.

Velmi doporučuji teens, kteří se chystají zaláskovat. 🙂
Velmi doporučuji budoucím partnerům.
Velmi doporučuji rodičům, kteří vychovávají teens.
Velmi doporučuji vedoucím mládeže.
Velmi doporučuji pastorům a učitelům, kteří přinášejí slovo o vztazích svobodným a teens.

Dr. James ví přesně o čem píše. Svědectvím jeho slov je šťastné manželství, které nerozložilo ani množství životních zkoušek.

Ke koupi v Začti se >>

Leave a Reply